Поліна Кирушко
Аудит фінансової звітності за МСФЗ
Аналіз та опис процесів, ідентифікація та тестування елементів управління (включаючи SOD), а також надання рекомендацій щодо слабких місць внутрішнього контролю та способів їх зменшення.
Оптимізація бізнес-процесів та підвищення доходів для роздрібного банкінгу
Впровадження автоматизованих систем ERP та управління ризиками